קורסי הכנה לשנת הלימודים הבאה - קיץ 2021

כבר למעלה מ- 15 שנים ברציפות, במהלך חופשת הקיץ, במס' מחזורים לבחירת התלמידים, אנו מקיימים קורסי הכנה במתמטיקה/אנגלית לקראת שנה"ל הקרובה.
הקורס מיועד לתלמידים המעוניינים 'לשמור על כושר', לתלמידים אשר רוצים לחזק עצמם לקראת שנת הלימודים הבאה וכן לתלמידים המעוניינים לגשת למבחני המעבר בסוף החופש ו/או בתחילת שנה"ל.
בקורסי ההכנה אנו עוברים על כל החומר שנלמד בשנה האחרונה, על עבודת הקיץ ולקראת סוף הקורס מתחילים חומר חדש של השנה הבאה על מנת לאפשר לתלמידינו כניסה 'רכה' לכיתה החדשה.

העולים לכיתות ח'

מתמטיקה – הקורס כולל חזרה על סדר פעולות חשבון, שברים, חוק ה- 0 , חוק הפילוג+מורחב, פתרון משוואות רגילות ומשוואות עם שברים, הנדסה וכן, כל שאר הנושאים הכלולים בתכנית הלימודים של משרד החינוך ככל שיותיר לנו הזמן. בחלקו השני של הקורס נלמד נושאים מחומר הלימוד של כיתה ח' על מנת לאפשר לתלמיד/ה כניסה 'רכה' לכיתה ח'.

* הקורס מיועד לתלמידים שהתקבלו להקבצה א' וכן לתלמידים המעוניינים לגשת למבחני המעבר להקבצה א' בסוף החופש ו/או בתחילת שנה"ל.

 

אנגלית – הקורס כולל חזרה על עיקר חומר הלימוד שנלמד בכיתה ז' באווירה מהנה. הנושאים בדקדוק יכללו פעלים בהווה פשוט/מתמשך ((present simple/progressive וכן בעבר פשוט/מתמשך ופעלים בעתיד (will/ be + going to). נעבור על צווי,Modals and Semi Modals  ושאלות WH?. בחלקו השני של הקורס 'נטעם' מהנלמד בכיתה ח'. נעבור על נושאים כגון: פעלים בצורת סביל (passive) והנושא של gerunds and infinitives.

 

העולים לכיתות ט'

מתמטיקה – הקורס כולל חזרה על בעיות מילוליות ואוריינות מתמטית, אחוזים, יחס, פונקצית הקו הישר וייצוגה הגרפי, גיאומטריה עפ"י התוכנית של משרד החינוך בדגש על כתיבת הוכחות בגיאומטריה. בחלקו השני של הקורס נלמד נושאים מחומר הלימוד של כיתה ט' בדגש על גיאומטריה, חוקי חזקות וטכניקה אלגברית על מנת לאפשר לתלמיד/ה כניסה 'רכה' לכיתה ט'.

* הקורס מיועד לתלמידי הקבצה א' המעוניינים 'לשמור על כושר', לתלמידי הקבצה א' אשר רוצים לחזק עצמם לקראת שנת הלימודים הבאה וכן לתלמידי הקבצה ב' המעוניינים לגשת למבחני המעבר להקבצה א' בסוף החופש ו/או בתחילת שנה"ל.

 

אנגלית – בקורס זה נחזור על פעלים בכל הזמנים הבסיסיים שנלמדו. נחזור על פעלי gerunds and infinitives וכן על פעלים בצורת סביל (passive). בחלקו השני נתמקד בנושאים מחומר הלימוד של כיתה ט' ובכללם הצורה הבסיסית של perfect tenses, reported speech, ו- temporals. בקורס נחזק אוצר מילים, נכלול קטעי קריאה מגוונים והרבה 'unseens'.

 

העולים לכיתות י'

מתמטיקה – הקורס כולל חזרה על חוקי חזקות, טכניקה אלגברית, פונקציה קווית וריבועית, פירוק לגורמים, טרינום, נוסחאות הכפל המקוצר, אוריינות מתמטית וכמובן הרבה גיאומטריה. בחלקו השני של הקורס נלמד נושאים מחומר הלימוד של כיתה י' בדגש על גיאומטריה, גיאומטריה אנליטית ואי שוויונים על מנת לאפשר לתלמיד/ה כניסה 'רכה' לכיתה י'.

* הקורס מיועד לתלמידי הקבצה א' שהתקבלו ל- 4/5 יח' המעוניינים 'לשמור על כושר' ולחזק עצמם לקראת שנת הלימודים הבאה וכן לתלמידי הקבצה א' ו/או ב' המעוניינים לגשת למבחני המעבר לרמת 4/5 יח' בסוף החופש ו/או בתחילת שנה"ל.

 

אנגלית – בקורס זה נחזור על חוקי הדקדוק והזמנים שנלמדו בחטיבת הביניים. נלמד טכניקות בפיתרון 'unseen' ובעבודה עם מילון. בחלקו השני נתמקד בנושאים שילמדו בכיתה י' ובכללם ספרות אנגלית עפ"י התכנית הלימוד של משרך החינוך .

 

העולים לכיתות יא'

מתמטיקה 5 יח' – הקורס כולל חזרה על חקירות פונקציה (רציונאלית ושורשים), בעיות קיצון, גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה וגיאומטריה. בחומר הנ"ל, לאחר מס' שעורים של חזרה והעמקה, נפתור תרגילים ברמת בגרות 5 יח'. בחלקו השני של הקורס נלמד נושאים מחומר הלימוד של כיתה יא' בדגש על סדרות, גיאומטריה ופרקים של חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי. כל זה על מנת לאפשר לתלמיד/ה כניסה 'רכה' לכיתה יא' מתמטיקה 5 יח"ל.

* הקורס מיועד לתלמידים אשר התקבלו למתמטיקה 5 יח"ל יא' המעוניינים 'לשמור על כושר' ולחזק עצמם לקראת שנת הלימודים הבאה וכן לתלמידים המעוניינים לגשת למבחני המעבר לרמת 5 יח"ל בסוף החופש ו/או בתחילת שנה"ל.

 

מתמטיקה 4 יח' – הקורס כולל חזרה על חקירות פונקציה(רציונאלית ושורשים), בעיות קיצון, גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה וגיאומטריה. בחומר הנ"ל, לאחר מס' שעורים של חזרה והעמקה, נפתור תרגילים ברמת בגרות 4 יח'. בחלקו השני של הקורס נלמד נושאים מחומר הלימוד של כיתה יא' בדגש על בעיות מילוליות גיאומטריה ואינטגרלים. כל זה על מנת לאפשר לתלמיד/ה כניסה 'רכה' לכיתה יא' מתמטיקה 4 יח"ל.

* הקורס מיועד לתלמידים אשר התקבלו למתמטיקה 4 יח"ל יא' המעוניינים 'לשמור על כושר' ולחזק עצמם לקראת שנת הלימודים הבאה וכן לתלמידים המעוניינים לגשת למבחני המעבר לרמת 4 יח"ל בסוף החופש ו/או בתחילת שנה"ל.