• darkblurbg

אודות תלם

תלם - המרכז לשעורי תרגול עוסקת בהקניית הרגלי לימוד, תרגול ותרגול עצמי לתלמידים בתיכונים ובחטיבות הביניים בקבוצות קטנות של כ- 10 תלמידים בכל קבוצה. התרגולים מתקיימים בכיתות בית הספר בשעות הצהריים מייד בתום יום הלימודים ואחה"צ. 

המקצועות אותם אנו מתרגלים הם: מתמטיקה, אנגלית, לשון וכן מקצועות נוספים לבגרות.

שיטת התרגול המיושמת בתלם לקוחה ודומה לאופן בו מתורגלים מקצועות ריאלים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בישראל.

יש לציין כי משנת 2003 תורגלו בתלם אלפי תלמידים ואנו זוכים לראות מידי שנה שיפור ניכר בהישגים ובציונים של תלמידינו. במקרים רבים אנו עדים לשיפור של עשרות אחוזים בציונים של התלמידים. בנוסף לשעורי התרגול הקבועים במהלך השנה, אנו מתמחים גם בהכנה ממוקדת ואינטנסיבית (מרתונים) של התלמידים לקראת המעבר לתיכון ובעיקר לקראת בחינות הבגרות.

חברת תלם פועלת בשיתוף ובתיאום עם הנהגות ההורים, מחלקות החינוך ברשות המקומית ובידיעת משרד החינוך והמפקחת האזורית.

יחס אישי

קבוצות הלמידה והתרגול הן אישיות וקטנות מאוד וזאת על מנת לאפשר לכל תלמיד ותלמיד לקבל את היחס האישי והמתאים מהמורה המתרגל

עקביות

שעורי הלמידה והתרגול מתקיימים לאורך כל השנה בבית הספר במפגשים שבועיים קבועים מייד בתום יום הלימודים או בשעות אחה"צ

תאום

המתרגלים עובדים בשיתוף מלא עם צוות המורים בבית הספר. לכל מורה מוצמד מתרגל אשר באחריותו לתרגל את החומר בדיוק כפי שנלמד בכיתה

בהירות

שעורי התרגול יועברו בצורה  ברורה (בשפת התלמיד) על מנת להקנות לו מיומנות והבנה מלאה של החומר תוך הקפדה על יחס אישי לכל תלמיד

תרגול

בשיעורי הלמידה והתרגול, אנו מתרגלים בדיוק את החומר הנלמד בכיתה ונותנים תרגול נוסף לבית אשר ייבדק על ידי המורה המתרגל 

מעקב

מתבצע מעקב מקצועי קבוע אחרי כל תלמיד תוך שימת דגש על שיפור החולשות הספציפיות וקידומו של כל תלמיד ותלמיד