תרגולי האנגלית

אין זה סוד כי על מנת להצליח בלימודים ובעיקר במקצועות הריאליים יש צורך בתרגול רב. בשנים האחרונות אנו עדים לירידה משמעותית ברמת הידע וההישגים של תלמידי בתי הספר. כיום בתי הספר ערוכים להעביר וללמד את החומר אך בודאי שאינם יכולים במסגרת שעות הלימוד המוקצבות להם גם לתרגל כראוי את החומר הנלמד. התוצאה היא העזרות התלמידים במורים פרטיים יקרים למטרות הסבר ותרגול. שעורי תרגול מרוכזים וקבועים של לפחות 4 שעות שבועיות במקצועות הריאליים, למטרת תרגול החומר הנלמד (בשעות שלאחר הלימודים הסדירים בבית הספר) הם התשובה להעמקת הידע ושיפור הישגי התלמיד. רעיון שיעורי התרגול לתלמידי בתי הספר  נלקח ישירות מתחום הלימודים הגבוהים והאקדמיה. בכל מוסד אקדמי, לאחר הרצאה מפי מרצה בכיר מתקיים תרגול באותו נושא ע"י סטודנט לתואר שני או דוקטורנט. כך גם בבית הספר, לאחר כל "הרצאה" (או שתיים) של המורה יערך תרגול מעמיק בנושא ע"י מורה מתרגל.

הצורך שעליו שיעורי התרגול באים לענות: 

כידוע, אין כמעט תלמיד תיכון שלא לקח או לוקח שעורים פרטיים כמעט בכל מקצועות הלימוד ובעיקר במתמטיקה, אנגלית ולשון, אם באופן קבוע או רק לפני מבחנים. אנו עדים לתופעה זו כבר שנים רבות ובקצב הולך וגובר מידי שנה. נשאלת השאלה, האם התוצאות מצדיקות הוצאה כה כבדה ונטל כלכלי כה רב על משפחת התלמיד. התשובה לצערנו ברורה. היתרון בשיעורים פרטיים מוטל בספק רב, שכן חלק מכלל  התלמידים נעזר במורים פרטיים רק לפני מבחן, על מנת "לעבור" ולא על מנת לדעת דבר היוצר תלות מתמשכת במורה הפרטי לאורך שנים. חלק אחר נעזר במורים פרטיים באופן קבוע לאורך כל השנה דבר הכרוך בהוצאה כספית של אלפי שקלים. אולם הבעיה האמיתית של השיעורים הפרטיים  אינה נעוצה רק בעלויות הגבוהות אלא ובעיקר בהיבט המקצועי.                   

ההיבט המקצועי: 

כאשר אנו בוחנים את נושא השעורים הפרטיים  בהיבט המקצועי, אין אנו באים לבחון את כישוריו של המורה הפרטי כמורה או את כישוריו וידיעותיו במקצוע כזה או אחר. החיסרון העיקרי מבחינה מקצועית הוא חוסר התאום בין המורה בביה"ס לבין המורה הפרטי בבית. המורה הפרטי יכול להיות מתמטיקאי דגול ומורה נפלא, אולם בלא מעט מיקרים אותו מורה מלמד את התלמיד את אותו נושא בצורה ובדרך שונה מהמורה בביה"ס וכך לא רק שאינו מקדם את התלמיד, אלא יוצר אצלו בלבול רב יותר. בלא מעט מיקרים התלמיד אינו בקיא כלל בחומר הנלמד בביה"ס ומתבזבז זמן יקר ערך להבין באיזה נושא הוא מתקשה.

שיטת  תלם - שעורי תרגול  באה לענות על  אותם חסרונות ועם זאת לשמר את היתרונות בשעורי העזר הפרטיים.

 

שיטת  תלם - שעורי תרגול:

  1. עקביות - שעורי התרגול יתקיימו לאורך כל השנה במפגשים שבועיים קבועים בבית הספר לאחר שעות הלימוד הרגילות.
  2. תאום - המורה המתרגל יעבוד בכפוף ובשיתוף מלא עם צוות המורים בבית הספר. מורי בית הספר יכתיבו במדויק כיצד יועבר חומר הלימוד וכיצד יתורגל. לכל מורה יוצמד מתרגל אשר באחריותו לעקוב אחר החומר הנלמד בכיתה.
  3. בהירות - שעורי התרגול יועברו בצורה  ברורה (בשפת התלמיד) על מנת להקנות לו מיומנות והבנה מלאה של החומר תוך הקפדה על יחס אישי לכל תלמיד.
  4. תרגול -  בשיעורים אלה יתורגל החומר הנלמד בכיתה ויינתן תרגול נוסף לבית אשר ייבדק על ידי המורה המתרגל.
  5. מעקב - יבוצע מעקב קבוע אחרי כל תלמיד תוך שימת דגש על שיפור החולשות הספציפיות וקידומו של כל תלמיד ותלמיד.
  6. יחס אישי - כיתות התרגול יהיו קטנות וזאת על מנת לאפשר לכל תלמיד לקבל את היחס האישי מהמורה המתרגל.

 

היתרון הכלכלי:

שעורי התרגול זולים משמעותית משעורי העזר הנהוגים כיום, בין אם זה שעור פרטי או שעורים בקבוצות לימוד. במחיר שווה לכל נפש, יוקנו לתלמיד שיטות וכלים להצליח בכל מקצועות הלימוד.

המטרה: 

הקניית שיטות לימוד ותרגול לתלמידים במקצועות הלימוד הריאליים, תוך ידיעה ברורה כי שיטות אלו ישפיעו על תפיסה חדשה ונכונה לערכי לימוד בכל המקצועות.

החזון :

החזון העומד לנגד עינינו הוא לראות את מדינת ישראל שבה וחוזרת להיות חברה קבועה "בחמישייה הפותחת" במבחנים הבינלאומיים במתמטיקה ובשאר מקצועות הלימוד.